Budeč

Souřadnice:   50°11′28″ s. š., 14°14′39″ v.d.
Vznik stavby: 9.stol
Patrocínium: sv. Petr a Pavel,
Půdorysné schema:

rotunda sv. Kateřiny


Historie:

     Rotunda se nachází v prostoru bývalého přemyslovského hradiště nedaleko obce Zákolany, severozápadně od Prahy. Její vznik je datován na konec 9. století a je považována za nejstarší dochovanou zděnou stavbu u nás. Archeologické nálezy v této lokalitě prokázaly osídlení tohoto místa knovízskou kulturou, která je vztažena k pozdní době bronzové a počátku starší doby železné, tedy do období 8.-6. stol. př. Kr.

Hradiště bylo na tomto místě přemyslovci zbudováno v druhé polovině 9. stol. a Budeč  patřila k významným hradům přemyslovského knížectvi. Rotunda byla vystavěna knížetem Spytihněvem po roce 895 a podle svatováclavské legendy se v ní učil knihám latinským mladý kněžic Václav, budoucí světec a patron české země.  Stala se tak jedním ze symbolů české státnosti.

 

Stavební popis:

     Původní předrománská stavba je vyzděna z lomového kamene na vápennou maltu. Vnitřní průměr kruhové lodi se v patě zdiva pohybuje v rozmezí hodnot 8,25-8,50 m. Při pohledu z exteriéru je patrné, že stěny směren vzhůru kuželovitě ustupují. Hlavní loď je zaklenuta kopulí z lomového kamene kladeného do vápenné malty a její výška dosahuje od současné úrovně podlahy 11,95m. Tloušťka kopule ve vrcholu se pohybuje koem 0,45m Apsida, která byla kolem roku 1585 nahrazena obdélníkovým kněžištěm  měla vnitřní průměr 3,40m. Síla stěny, měřená v místě dveřního otvoru se pohyuje kolem hodnoty 0,890m. Ve 12. století byla k původní předrománské lodi dostavěna věž a v 17. století byla ke kněžišti dostavěna sákristie.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>